Leden administratie

Als nieuw lid mag je 2x gratis een les naar keuze bijwonen. Past Athos echt bij jou dan kun je je inschrijven via de formulieren die in de zaal liggen of die je hier kunt downloaden. Inschrijffomulier

Na het inschrijven wordt je aangemeld bij de KNGU en ben je via de turnbond verzekert.

Mocht u om welke reden dan ook uw lidmaatschap weer willen beëindigen, dan moet u dit schriftelijk of per mail aan de ledenadministratie doorgeven voor de 20e van het volgende kwartaal. (let op: u krijgt altijd een bevestiging). Wilt u zich ook afmelden bij de leiding?

Onze leden administratie wordt verzorgt door Marjan Lohuis.
Marjan is te bereiken via het mailadres leden@athos-aalten.nl