Special Gym

Op vrijdag van 15.45 – 16.30 uur wordt door Marjolein special gym gegeven in de turnhal van de Aladnahal.

De lessen zijn speciaal bedoeld voor kinderen met een motorische achterstand, faalangst, adhd, pdd-nos en kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Speciaal voor kinderen die in de reguliere lessen niet mee kunnen komen, zich niet op hun plek voelen, maar toch graag willen bewegen binnen een groep.
Binnen de lessen wordt er gekeken naar elk individu en hier de les op aangepast. Er wordt gewerkt aan lichamelijke conditie, sociale vaardigheid en zelfvertrouwen.
De lessen bestaan uit een warming-up, gymmen aan toestellen, een spel, maar vaak komen ook andere sporten aan de orde zoals voetbal en korfbal.
De kinderen leren zo meer vertrouwd te raken met meerdere sporten en bouwen hierin hun vertrouwen op.
Mocht u interesse hebben voor dan kan na overleg met de leiding uw kind komen kijken of meedoen in dit uur van Special Gym. Voor meer info kunt u contact opnemen met het Marjolein.