Jaarvergadering 2018

AALTEN – Tijdens de algemene ledenvergadering op 29 maart heeft GV Athos afscheid genomen van boegbeeld Irma Rave.

Irma is ruim 25 jaar bestuurslid geweest van eerst Achilles en sinds

2009 van Athos, de fusievereniging waarin Achilles en DOK Juliana opgingen. Zij is de drijvende kracht geweest bij het tot stand komen van de fusie, die mede dank zij haar een succes is geworden. Ook is Irma jarenlang penningmeester geweest en is zij jurylid voor Athos. Daarnaast zijn er vele andere taken die zij op zich heeft genomen. Athos is haar zeer erkentelijk voor haar inzet en uiteraard kreeg Irma hiervoor een attentie en een bloemetje aangeboden. Irma zal nog betrokken blijven bij Athos. Haar man Sjoerd is trainer van de jongensselectie en haar kinderen turnen bij Athos. Tevens blijft Irma jurylid voor Athos.

Ook werd een aantal trouwe leden in de bloemetjes gezet: Elly Aalbers voor het veertigjarig lidmaatschap en Nelly Ebbers, Mien Eenink en Erna Wevers voor het 25-jarig lidmaatschap. Elke woensdagavond trainen deze dames nog met veel plezier onder de bezielende leiding van Berendien Luiten.