REGLEMENT

REGLEMENT VOOR LIDMAATSCHAP SELECTIE GYMNASTIEKVERENIGING ATHOS AALTEN

  1. Toetreding tot de selectie kan alleen op uitnodiging van de leiding.
  2. Als je lid bent van de selectie ben je alle lessen aanwezig.
  3. Je bent op tijd aanwezig (minimaal 10 min. voor aanvang van de les).
  4. Bij verhindering hoort de leiding dit  ruim voor de les.
  5. Worden er te veel lessen gemist dan volgt er uitsluiting van de selectie.
  6. Tijdens de lessen heb je een turnkleding aan en haren vast. Natuurlijk draag je geen sieraden i.v.m. veiligheid.
  7. Als je bij de selectie zit ben je verplicht om mee te doen aan wedstrijden.
  8. Hiervoor zal een jaarlijks inschrijfgeld geïnd worden. Exacte bedragen worden per wedstrijdseizoen door de KNGU bepaald.
  9. Op wedstrijden draag je het verenigingspakje.
  10. Bij onvoldoende resultaat volgt uitsluiting van de selectie. Deze beslissing wordt gemaakt door de leiding.
  11. De leiding zal 2 keer per jaar kijken, begin en einde wedstrijdseizoen, of de turnster lid kan blijven van de selectie.
  12. Het lidmaatschap van de selectie geldt voor tenminste de duur van het lopende seizoen. Het seizoen loopt van augustus t/m juli van dat schooljaar. Wanneer de turnster het schooljaar erop niet meer wil mee draaien met de selectie kun je dit door geven tot 30 juni.
  13. In de vakantie kunnen er trainingen komen te vervallen. Tevens kan het voorkomen dat door bijscholingen of wedstrijden, trainingen komen te vervallen. Hierdoor kan het ook mogelijk zijn dat trainingstijden en/of trainingsdagen aangepast worden.
  14. Als lid van de selectie ben je verplicht mee te helpen met de diverse sponsoracties.
  15. Tijdens de lessen en wedstrijden kunnen er foto’s/filmpjes gemaakt worden.