Wijziging incassering contributiegelden

Wijziging incassering contributiegelden

De contributie wordt tot op heden per kwartaal vooruit geïncasseerd. In de zomerperiode geeft dit soms onduidelijkheid, omdat het lijkt alsof contributie betaald wordt terwijl er geen training is. Daarom heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met een wijzigingsvoorstel.

Met ingang van het nieuwe seizoen 2019-2020 wordt de jaarcontributie in tien maanden, van september tot en met juni, geïncasseerd. Dit heeft ook als voordeel dat maandelijks opgezegd kan worden, mits de opzegging vóór de eerste van de nieuw maand ontvangen is. Verder zal de jaarlijkse prijsindexatie niet meer in april maar in september plaatsvinden. De eerstvolgende prijsindexatie is in september 2020.

De maandelijkse contributiebedragen, die dus tien keer per jaar geïncasseerd zullen worden, zijn binnenkort op onze website te vinden. De eerste incasso vindt plaats begin september 2019.