Inschrijfformulier

Via onderstaande formulier kun je je aanmelden om lid te worden van Athos. Van acro en de selectiegroepen kun je alleen lid worden op uitnodiging van de trainer van de groep. Ook proeflessen voor deze groepen zijn op uitnodiging van de trainer.

* Contributie via sportstimuleringsfonds: Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Het fonds betaalt de contributie en vergoedt de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind. Als u hiervoor gebruik wens te maken en daarvoor in aanmerking komt, kunt u dat bij de gemeente aangeven.