DEMO NIEUWSBRIEF 2

DEMO NIEUWSBRIEF 2

Aalten, februari 2024
Aan alle leden, ouders/verzorgers en overige belangstellenden.

Allereerst
Het is nog niet zover, maar hierbij weer nieuwe informatie over de demo van zaterdag 8 juni a.s.

Hulp
Er moet heel veel gebeuren vóór, maar ook tijdens de demo. Daar kunnen we uiteraard hulp bij gebruiken. Alle hulp is welkom! We gaan een overzicht maken waarvoor we hulp nodig hebben. Te zijner tijd hoor je hier meer over en dan kun je je ook opgeven om te helpen.

Thema
Het thema van deze demo is Reis door Europa. We gaan de zaal mooi aankleden, met dit thema als uitgangspunt. Laat het ons vooral weten als je ideeën of attributen hebt die passen bij dit thema, bijvoorbeeld vlaggen.

Gympakjes
De Athos gympakjes in verschillende kleuren, selectie turnpakjes en jongens hemdjes zijn nog steeds te koop. We bevelen het dragen van deze clubkleding tijdens de demo van harte aan! Zo stralen we als Athos een mooie eenheid uit. Voor deze aankoop kun je contact opnemen met Irma Rave via kleding@athos-aalten.nl of kijk voor meer informatie op de website van Athos. Houd rekening met een levertijd van ongeveer vier weken.

T-shirt
Er worden T-shirts gemaakt met daarop het thema. Deze zijn vooraf aan de demo al te koop, zodat leden voor de demo al in dat T-shirt kunnen lopen. In de zaal hangt een voorbeeld. Aanmeldingsformulieren met een éénmalige machtiging kun je vragen aan de leiding en/of liggen op de muziektafel. Ingevulde én ondertekende formulieren kunnen ook weer worden ingeleverd bij de leiding en/of op de muziektafel worden neergelegd. De T-shirts kosten € 15,-.De T-shirts zijn geen vervanging voor de gymkleding tijdens de demo. Aanschaf is vrijblijvend en gewoon een leuke herinnering aan de demo.

Data kaartverkoop
Het is mogelijk om vooraf kaarten te kopen voor de demo. De verkoopdata zijn donderdag 30 en vrijdag 31 mei. De exacte tijden en ook de prijzen van de kaarten worden later bekend gemaakt.

Tenslotte
Tot zover deze tweede nieuwsbrief. Als er meer nieuws is, laten we weer van ons horen. Mochten er vragen zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag. Dat kan door te reageren op deze mail. De vragen komen dan bij ons terecht.

Hartelijke groeten van de demo commissie,
Ina, Irma en Karin